Žymos archyvas: Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Algirdas Šiupšinskas: Pilietinės visuomenės reikalas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK), būdamas diskusijų ir konsultavimosi vieta, atlieka dvejopą funkciją – padeda stiprinti demokratiją ES integracijos procese bei priartina ES prie jos piliečių, tapdamas tiltu tarp Sąjungos ir visos Europos pilietinės visuomenės organizacijų.

EESRK tarp kitų struktūrinių padalinių turi „Bendrosios rinkos, gamybos ir vartojimo“ (INT, angl. Section for the Single Market, Production and Consumption) skyrių, kurio kompetencijai priklauso rinkos politika, konkurencijos politika, paslaugos, intelektualinė nuosavybė, vartotojų apsauga ir kt.   Kiekvienų metų kovo 15 d. INT skyrius organizuoja vartotojų dieną. Skaityti toliau