Kategorijos archyvas: Vartotojų atstovavimas

Siūlome susipažinti su mūsų leidiniais

Lietuvos vartotojų institutas atnaujino savo tinklalapį, kurio skyriuje Publikacijos (Leidiniai) vartotojai nuo šiol gali susipažinti su informacine medžiaga, išleista nuo 2004 metų. Informacinė medžiaga daugiausia yra susijusi su maisto produktais.

Lietuvos vartotojų institutas  per keletą paskutiniųjų metų išleido virš 20 leidinių: brošiūrų, lankstinukų, kuriuose pateikė itin aktualią informaciją pačiais įvairiausiais klausimais: maisto produktų ženklinimo, GMO, Europos vartotojų konsultacinės grupės, ekologiškų produktų ir pan. 

Artimiausiuose mūsų planuose – visuomenei skirta šviečiamoji medžiaga, susjiusi su finansinių paslaugų teikimu ir darniu vartojimu. Taip kartu su Lietuvos žurnalistų sąjunga šiuo metu rengiama įdomi knyga apie pabėgėlius, skirta informacijos vartotojams.

Ar reikalinga vieninga atsiskaitymo knygelė

Klausimas apie tai, ar reikalinga vieninga atsiskaitymo knygelė už komunalines, elektros energijos, dujų ir kitas paslaugas vartotojams yra labai aktualus. Dauguma – yra už vieningą atsiskaitomąją knygelę, kurioje galėtų įrašyti įvairias paslaugas bei mokėtinas sumas, ir atsiskaityti vienu metu. Šiuo metu atsiskaitoma labai įvairiai, o vartotojams mokant už kiekvieną paslaugą atskirai padidėja išlaidos nuo kelių iki keliolikos litų per mėnesį dėl mokesčių už mokėjimų pavedimus. Tačiau yra ir kita nuomonė, kad atsiskaitymai už paslaugas galėtų būtų vykdomi atskirai.

Mums norima pakenkti

 Jau keletą paskutiniųjų dienų bandoma įsilaužti į mūsų svetainę. Dėl šios priežasties kreipėmės į paslaugų teikėją ir jau nustatėme IP adresą. Aiškinsimės toliau, kam gi tas IP adresas priklauso. Paskutiniu metu daug rašome apie kompiuterių keitimą ir grąžinimą, matyt, kažkam labai nepatinka ši tema, todėl stengiamasi pakenkti. O kaip manote Jūs?

Kaip žaidžiame demokratiją?

 Šiandien gavome Teisingumo ministerijos sekretoriaus A.Kazlausko raštą apie tai, kad yra formuojama nauja Vartotojų teisių apsaugos tarybos prie Teisingumo ministerijos, sudėtis. Ką turėtų veikti ši taryba? Ji galėtų pasisakyti svarbiais vartotojų apsaugos klausimais, tačiau, deja, yra visiškai neveiksni, ar tai dėl esamos sudėties, ar paprasčiausiai dėl menko vartotojų reikalų išmanymo. Lietuvos vartotojų institutui nebuvo suteikta teisė dalyvauti šios tarybos darbe, nors savo kandidatus siūlėme. Tas pats tūlas A.Kazlauskas nusprendė neįtraukti mūsų į šią tarybą. Kiek supratome, labai trukdėme, kadangi nuolat kėlėme pačius aktualiausius klausimus, kad ir dėl butaforinės vartotojų apsaugos sistemos.

Europos dienos šventėje vartotojai domėjosi savo teisėmis

2008-05-09Lietuvos vartotojų institutas 2009 05 09 Europos dienos šventėje Panevėžyje konsultavo vartotojus. Daugiausia klausimų buvo susilaukta dėl maisto produktų saugos ir kokybės, genetiškai modifikuoto maisto, ekologiškų produktų, o taip pat turizmo bei finansinių paslaugų. Europos dienos šventės metu buvo išdalinta apie 1500 leidinių įvairiomis su vartotojų apsauga susijusiomis temomis.

Lietuvos vartotojų institutas pristatys šviečiamąją medžiagą

Lietuvos vartotojų institutas  Europos dienos šventėje (2009 05 09), Panevėžyje, Laisvės aikštėje,  vartotojams pristatys šviečiamojo pobūdžio medžiagą įvairiausiais klausimais. Kviečiame apsilankyti.

Mūsų leidiniai, kuriuos bus galima gauti nemokamai: Maisto produktai: sauga ir kokybė; Maisto priedai; Maisto produktų ženklinimas; Jautrios saugos požiūriu maisto prekės; Ekologiški produktai;Turizmo paslaugų vartotojų teisės;Tapatybės vagystės: būk informuotas.

Reformų vartotojų apsaugoje, atrodo, nebus

Šiandien Teisingumo ministerijoje įvykęs susitikimas parodė, kad, matyt, nebus reformų vartotojų apsaugoje. Nežiūrint to, kad Valstybės kontrolė pateikė išvadas dėl neefektyvios vartotojų apsaugos sistemos, gremėzdiško aparato bei neveiksmingos ginčų nagrinėjimo sistemos, kuomet apie 50 proc. priimtų Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimų verslininkai nevykdo, Teisingumo ministerijos valdininkai nebuvo nusiteikę pradėti reformas. Atsirado ir nevyriausybininkų, kurie pūtė tą pačią dūdą, tai visų pirma Nacionalinė vartotojų konfederacija kuriai reformos taip pat nereikalingos (kam kiekvienai „bobutei“ reikia žinoti apie maisto priedus,suprask, kad vartotojams visai nebūtina apie tai žinoti, tegu rinką kontroliuoja valstybinės institucijos ir to pakaks) 

Lietuvos vartotojų institutas buvo pasiūlęs visą paketą reformų, – tai panaikinti dubliavimą tarp institucijų, supaprastinti vartotojų ginčų nagrinėjimo tvarką, perduoti kai kurias funkcijas nevyriausybinėms organizacijoms. Deja, eilinį kartą nebūsime išgirsti.

Algirdas Šiupšinskas: Pilietinės visuomenės reikalas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK), būdamas diskusijų ir konsultavimosi vieta, atlieka dvejopą funkciją – padeda stiprinti demokratiją ES integracijos procese bei priartina ES prie jos piliečių, tapdamas tiltu tarp Sąjungos ir visos Europos pilietinės visuomenės organizacijų.

EESRK tarp kitų struktūrinių padalinių turi „Bendrosios rinkos, gamybos ir vartojimo“ (INT, angl. Section for the Single Market, Production and Consumption) skyrių, kurio kompetencijai priklauso rinkos politika, konkurencijos politika, paslaugos, intelektualinė nuosavybė, vartotojų apsauga ir kt.   Kiekvienų metų kovo 15 d. INT skyrius organizuoja vartotojų dieną. Skaityti toliau

Rimantas Zabarauskas: Europos vartotojų konsultacinė grupė pateikė Europos komisijai nuomonę dėl kolektyvinio žalos atlyginimo

Tiek Lietuvoje, tiek visoje Europoje nereti atvejai, kai vartotojų teisės pažeidžiamos dideliu mastu. Tai gali pasitaikyti prekyboje, parduodant nekokybiškus gaminius, pateikiant vartotojus klaidinančią informaciją, nepagrįstai priskaičiuojant vartotojui apmokėti papildomas sumas už nesuteiktas ar nepilnai suteiktas paslaugas ir pan. Skaityti toliau