Kategorijos archyvas: Vartojimo kreditas

Vartojimo kredito sutartis: kaip gali būti pažeisti vartotojo interesai

Kartais vartojimo kredito sutartyse yra nurodoma, kad metai turi 360 dienų: dėl šios priežasties vartotojai moka didesnes vienos dienos palūkanų normas. Tuo tarpu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarime Nr. 82  Dėl Bendros vartojimo kredito kainos metinės normos apskaičiavimo tvarkos 8.2 punkte nurodyta, jog apskaičiuojant bendrą vartojimo kredito normą turi būti laikomasi principo, jog metai turi 365 dienas arba 365,25 dienos, arba (keliamaisiais metais) 366 dienas, arba 52 savaites, arba 12 lygių mėnesių.

Kredito davėjo atsakomybė, kai pasirašoma kredito sutartis dėl daiktų (paslaugų) pirkimo

Ši atsakomybė dar kitaip vadinama “susijusia kredito davėjo atsakomybe” (angl. connected lender liability) ir apima atvejus, kai kredito gavėjas su kredito davėju pasirašo sutartį dėl daiktų ar paslaugų pirkimo finansavimo , o tarp kredito davėjo ir pardavėjo (paslaugų teikėjo) yra sutartis dėl šių daiktų pardavimo ar paslaugų teikimo finansavimo. Jeigu pardavėjas (paslaugos teikėjas) nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus (pvz., prekė ar paslauga yra netinkamos kokybės), kredito gavėjas turi teisę sustabdyti savo prievolės kredito davėjui pagal sutartį vykdymą (pvz., nemokėti mėnesio įmokų), taip pat reikalauti, kad kredito davėjas grąžintų jau sumokėtas įmokas.

Vartotojas, kaip kredito gavėjas, gali pasinaudoti šiomis teisėmis tik tuo atveju, jeigu jis kreipėsi į pardavėją (paslaugos teikėją), kad šis įvykdytų sutartį, tačiau to jis nepadarė.

Vartojimo kredito išankstinio grąžinimo teisė

Vartotojas turi teisę grąžinti vartojimo kreditą anksčiau sutarto laiko. Tokiu atveju jis turi sumokėti iki kredito grąžinimo dienos priskaičiuotas palūkanas ir kitus mokesčius. Atsižvelgiant į tai, kad teisės aktai griežtai nenustato, kokie tie mokesčiai, todėl praktikoje atsiranda daug neaiškumų ir kartais piktnaudžiavimo iš banko pusės. Vartotojai turi teisę dėl šių mokesčių derėtis.