Mėnesio archyvas: 2009 m. gegužės mėn.

Kabelinė televizija ir reklama – jaukas

 Vartotojai skundžiasi: viena kabelinė televizija paskelbė pranešimą, kad naujiems abonentams įvedamas naujas didesnis abonentinis mokestis. Tai turėtų būti signalas lojaliems klientams, kad šis abonentinis mokestis jiems netaikomas. O kaip su naujais klientais? Po dviejų savaičių išmetamas dar vienas pranešimas – nauji abonentai atleidžiami nuo abonentinio mokesčio 3 mėnesius. Kaip tai turėtume suprasti? Niekaip kitaip kaip reklamą – jauką.

Nekokybiškas kompiuteris: kaip jį pakeisti ar grąžinti

Vis daugiau sulaukiame vartotojų skambučių ir laiškų – kaip galima grąžinti ir pakeisti kompiuterį, kuris, vartotojų manymu, yra nekokybiškas. Kompiuteriai paprastai yra priskiriami prie sudėtingų ir brangių prekių, todėl jų keitimui ir grąžinimui pagal teisės aktus galioja tam tikri apribojimai. Jie gali būti keičiami ir grąžinami tik tuo atveju, jeigu yra pažeisti esminiai kokybei nustatyti reikalavimai. Dėl šių reikalavimų tarp vartotojų ir pardavėjų kyla nemažai ginčų. Valstybinė ne maisto produktų inspekcija gali padėti šį klausimą išspręsti.

Europos dienos šventėje vartotojai domėjosi savo teisėmis

2008-05-09Lietuvos vartotojų institutas 2009 05 09 Europos dienos šventėje Panevėžyje konsultavo vartotojus. Daugiausia klausimų buvo susilaukta dėl maisto produktų saugos ir kokybės, genetiškai modifikuoto maisto, ekologiškų produktų, o taip pat turizmo bei finansinių paslaugų. Europos dienos šventės metu buvo išdalinta apie 1500 leidinių įvairiomis su vartotojų apsauga susijusiomis temomis.

Lietuvos vartotojų institutas pristatys šviečiamąją medžiagą

Lietuvos vartotojų institutas  Europos dienos šventėje (2009 05 09), Panevėžyje, Laisvės aikštėje,  vartotojams pristatys šviečiamojo pobūdžio medžiagą įvairiausiais klausimais. Kviečiame apsilankyti.

Mūsų leidiniai, kuriuos bus galima gauti nemokamai: Maisto produktai: sauga ir kokybė; Maisto priedai; Maisto produktų ženklinimas; Jautrios saugos požiūriu maisto prekės; Ekologiški produktai;Turizmo paslaugų vartotojų teisės;Tapatybės vagystės: būk informuotas.

Reformų vartotojų apsaugoje, atrodo, nebus

Šiandien Teisingumo ministerijoje įvykęs susitikimas parodė, kad, matyt, nebus reformų vartotojų apsaugoje. Nežiūrint to, kad Valstybės kontrolė pateikė išvadas dėl neefektyvios vartotojų apsaugos sistemos, gremėzdiško aparato bei neveiksmingos ginčų nagrinėjimo sistemos, kuomet apie 50 proc. priimtų Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimų verslininkai nevykdo, Teisingumo ministerijos valdininkai nebuvo nusiteikę pradėti reformas. Atsirado ir nevyriausybininkų, kurie pūtė tą pačią dūdą, tai visų pirma Nacionalinė vartotojų konfederacija kuriai reformos taip pat nereikalingos (kam kiekvienai „bobutei“ reikia žinoti apie maisto priedus,suprask, kad vartotojams visai nebūtina apie tai žinoti, tegu rinką kontroliuoja valstybinės institucijos ir to pakaks) 

Lietuvos vartotojų institutas buvo pasiūlęs visą paketą reformų, – tai panaikinti dubliavimą tarp institucijų, supaprastinti vartotojų ginčų nagrinėjimo tvarką, perduoti kai kurias funkcijas nevyriausybinėms organizacijoms. Deja, eilinį kartą nebūsime išgirsti.

Vartojimo kredito sutartis: kaip gali būti pažeisti vartotojo interesai

Kartais vartojimo kredito sutartyse yra nurodoma, kad metai turi 360 dienų: dėl šios priežasties vartotojai moka didesnes vienos dienos palūkanų normas. Tuo tarpu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarime Nr. 82  Dėl Bendros vartojimo kredito kainos metinės normos apskaičiavimo tvarkos 8.2 punkte nurodyta, jog apskaičiuojant bendrą vartojimo kredito normą turi būti laikomasi principo, jog metai turi 365 dienas arba 365,25 dienos, arba (keliamaisiais metais) 366 dienas, arba 52 savaites, arba 12 lygių mėnesių.